IDE Android Eclipse

Foto

Android Eclipse: Phát triển Android SDK

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách bắt đầu phát triển cho Android, cụ thể là: các ứng dụng di động trên nền tảng Android Eclipse + SDK. Ngày nay, có nhiều cách tiếp cận để phát triển và xây dựng các ứng dụng di động cho Android. Các thiết bị phần cứng tinh vi, máy tính bảng và các nền tảng phần mềm khác nhau (Symbian OS, iOS, WebOS, Windows Phone 7…) mở ra một không gian vô tận cho các nhà phát triển. Vì vậy, danh sách các ứng dụng để bắt đầu phát triển ứng dụng di động cho Android là rất lớn...